144/24c đường 14/9 Phường 5, Vĩnh Long

Giờ mở cửa: T2 – T7 (7h-19h) – CN (7h-17)